Billettar til Jordeplerock 2018 vert slept snart, hald deg oppdatert på vår Facebook-side.

Vi anbefalar at du kjøper billettar via denne lenkja. Deltager.no er ei netthandelsløysing levert av DNB, og det kjem ingen ekstra gebyr ved bruk av tenesta. Sikkerheita er godt ivareteke, og du kan lese meir om bestillingsordninga her.

Billettprisar ved førehandssal:                                                                                                                                              Kampanjebillett Helgepass   NOK,-
Helgepass                               NOK,-
Dagspass                                NOK,-

Billettprisar ved dørsal:
Helgepass                              NOK,-
Dagspass                               NOK,-

Etter 28.06.2018 kl 23:59 vil dørsal-prisane gjelde.