JordepleROCK 2019 er UTSELD!

Billettinformasjon

Aldersgrense

  • Nedre aldersgrense på festivalen - personar fødd i 2004.

  • NB, eigen nedre aldersgrense på JordepleCAMP - 16 år.

Korleis kjøpe billett?

Vi anbefalar at du sikrar seg billett på førehand ved å bestille på nett. Følg denne lenkja!

Du kan også kjøpe billett på vår stand på Lærdalsmarknaden.

27.06.2019 - Kjøp billett i informasjonsteltet utanfor festivalområdet. Ope mellom 15:00 og 20:00. (UTSOLGT!)

28.06.2019 - Kjøp billett i informasjonsteltet untanfor festivalområdet. Ope frå 11:00. (UTSOLGT!)

NB! 27.06.2019 kl 23:55 stenger billettsalet på nett. Etter dette er det kun mogleg å kjøpe billett i inngangen.

Billettprisar

Kampanjebillett Helgepass   NOK 549,-
Helgepass                                NOK 799,-
Dagspass                                 NOK 549,-

Festivalarmband

Dei som har kjøpt billettar på førehand må ha med desse (med QR-kode) til informasjonsteltet. Der vil det bli utlevert festivalarmband i samsvar med billetten du har kjøpt. Sjå opningstider ovanfor.
Dersom du ikkje har motatt betalingsbekreftelse, send epost til torgeir@jordeplerock.no

Festivalarmbandet blir sett på av vårt personell og er det einaste gyldige beviset for å få adgang til festivalområdet. Dersom armbandet vert skada slik at det ikkje lenger er leseleg, eller det vert teke av, må du kjøpa ny billett.

Dersom du snik deg inn eller nyttar ugyldig band, blir du fråvist frå festivalområde og vil ikkje få tilgang til område resten av helga. 

Alkohol

Ingen under 18 år får kjøpa alkohol. Dei som er over 18 år får eit eige alkoholband samstundes som dei får påsett festivalarmbandet. Dette alkoholbandet må framsynast i det den alkoholhaldige vara skal utleverast. Dersom dette bandet vert mista, må ein gå attende til billettkontoret, legitimere seg og få påsett nytt band. Nytt band kostar 50 kr. For å hindre langing er det ingen som får kjøpt meir enn to alkoholeiningar samstundes.

Overstadig rusa personar har ikkje adgang til festivalområdet. Dersom dette vert oppdaga inne på området, vert ein bortvist og får avklypt festivalarmbandet sitt.

Dersom mindreårige drikk alkohol eller vert observert som rusa, vert dei bortvist frå området. Ved forsøk på langing til mindreårige vert både den mindreårige og langaren bortvist og får avklypt festivalarmbandet. Foreldre/føresette til den mindreårige vil bli kontakta.