11. April kl. 20:00 vert billettar til Jordeplerock 2018 tilgjengeleg. 

Nedre aldersgrense på festivalen - personar fødd i 2003 og eldre. NB, eigen nedre aldersgrense på JordepleCAMP - 16 år.

Vi forventar stor pågang ved billettsleppet. Merk deg at billetten du vel i vår nettlesar ikkje vert halde av til deg før du har gjennomført betaling. Difor kan det vere lurt, dersom du ynskjer kampanjebillett, å kun kjøpe kampanjebilletten i første omgang, deretter kjøpe Camp/Buss-billett ved ein seinare anledning. 

Vi anbefalar at du kjøper billettar via denne lenkja. Deltager.no er ei netthandelsløysing levert av DNB, og det kjem ingen ekstra gebyr ved bruk av tenesta. Sikkerheita er godt ivareteke, og du kan lese meir om bestillingsordninga her

2018 Billettprisar - Prisane gjeld for førehandssal og ved kjøp i inngangen under festivalen:

Kampanjebillett Helgepass   NOK 549,- (Utseld) 
Helgepass                                NOK 799,-
Dagspass                                 NOK 549,-

28.06.2018 kl 23:59 stenger billettsalet på nett. Etter dette er det kun mogleg å kjøpe billett ved inngang.

Me anbefalar sterkt at du sikrar deg billett på førehand.