Meld deg som frivillig!

Jordeplerock treng mange smilande frivillige for å yta ei god oppleving til våre gjester. Me set stor pris på alle som bidreg i løpet av festivalen, både på campen og på festivalområdet. Arbeid som frivillig er ikkje lønna.

Klikk på linken nedanfor, og meld deg som frivillig via skjemaet som kjem opp. Dette er meint som eit hjelpemiddel for oss arrangørar og er med på å skape ei betre oversikt. Dei som melder seg på vil bli kontakta med meir detaljert informasjon på eit seinare tidspunkt.

Spørsmål kan rettast til tyggleiksansvarleg:
Maritha T. Skjerdal
Telefon: 992 61 864
maritha@jordeplerock.no