Grasrot Plakat Liggende.png

Jordeplerock er tufta på tusenvis av arbeidstimar på frivillig basis. Om du meiner me fortener noko ekstra, kan du velje oss som grasrotmottakar i Norsk Tipping. Grasrotandelen gir deg som spelar moglegheit til å bestemme kven som skal motta noko av overskotet til Norsk Tipping. Kvar gong du spelar kan du velge å støtte det laget eller foreninga du meiner fortener det mest. Me oppmodar deg til å støtte oss i JORDEPLEROCK!