Organisasjon

Organisasjon

Jordeplerock er ein omfattande organisasjon med ulike styringsnivå. Både styret og teamleiarane har avgjerande oppgåver for at du som gjest skal få ei best mogleg festivaloppleving.

Les meir om organisasjonen her!

Dokumentarkiv

Foreninga Jordeplerock legg vekt på openheit ovanfor publikum. Innkallingar og referat frå styremøte, samt andre aktuelle dokument, vil difor vera tilgjengelege her.

Til dokumentarkivet!

Presse

Les pressemeldingar eller ta kontakt med presseansvarleg, samt be om særskild akreditering for journalistar og fotografar.

Til pressesida her!