Organisasjon

Jordeplerock er stifta som forening i einingsregisteret med organisasjonsnummer 999 527 531. Foreninga har eit styre som er det øvste organet mellom to årsmøte. 

Styret

Styret for Jordeplerock er slik samansett:
Stian Offerdal Vatlestad - styreleiar
Gunn Beate Sjøthun - nestleiar
Torgeir Skjerdal - styremedlem
Aurora Hellandsjø Lysne - styremedlem
Maritha Tønjum Skjerdal - styremedlem
Knut Egil Solibakke Mo - varamedlem

Teamleiarar

Jordeplerock har ei teamleiargruppe med ansvar for kvart sitt område:

Stian Offerdal Vatlestad
Styreleiar
Ansvarleg for infrastruktur og teknisk ansvarleg
Telefon: 479 04 452
Epost: stian@jordeplerock.no

Gunn Beate Sjøthun
Nestleiar
Ansvarleg for frivillige, kjøkken og kvalitet
Telefon: 934 99 246

Aurora Hellandsjø Lysne
Artist - og bookingansvarlig
Telefon: 91159417
Epost: aurora@jordeplerock.no

Torgeir Skjerdal
Ansvarleg for informasjon, presse og marknadsføring
Telefon: 97103359
Epost: torgeir@jordeplerock.no

Maritha Tønjum Skjerdal
Tryggleiksansvarleg
Telefon: 99261864
Epost: maritha@jordeplerock.no