styret.jpg

Styret

Stian Offerdal Vatlestad (styreleiar)

Gunn Beate Sjøthun (nestleiar)

Torgeir Skjerdal

Maritha Tønjum Skjerdal

Aurora Hallandsjø Lysne

Synnøve Askeland

Knut Egil Solibakke Mo

Jordeplerock er stifta som forening i einingsregisteret med organisasjonsnummer 999 527 531. Foreninga har eit styre som er det øvste organet mellom to årsmøte. 

Ansvarsområder og kontaktinformasjon

Stian Offerdal Vatlestad
Ansvarleg for infrastruktur og teknisk ansvarleg
Telefon: 479 04 452
Epost: stian@jordeplerock.no

Gunn Beate Sjøthun
Ansvarleg for frivillige, kjøkken og kvalitet
Telefon: 934 99 246

Aurora Hellandsjø Lysne
Artist - og bookingansvarlig
Telefon: 91159417
Epost: aurora@jordeplerock.no

Torgeir Skjerdal
Ansvarleg for sal, marknadsføring og informasjon / presse
Telefon: 97103359
Epost: torgeir@jordeplerock.no

Maritha Tønjum Skjerdal
Ansvarleg for tryggleik og JordepleBUSS
Telefon: 99261864
Epost: maritha@jordeplerock.no

Synnøve Askeland
Ansvarleg for sponsorar og sal
Telefon: 90075133
E-post: synnove@jordeplerock.no

Knut Egil Solibakke Mo
Ansvarleg for JordepleCAMP og infrastruktur
Telefon: 48236588
E-post: knutegilmo@gmail.com