Personar som vil vitje Jordeplerock i samband med oppdrag for presse, må kontakta pressekontakt minimum fire dagar før arrangementsstart for særskild akreditering. Alle slike førespurnader må sendast til torgeir@jordeplerock.no.

Pressekontakt: 
Torgeir Skjerdal
Telefon: 971 03 359
E-post: torgeir@jordeplerock.no