Kjøp Billettar

Her får du kjøpt billettar til Jordeplerock 2024!

Billettar til festival og camp kjøper du via den store rosa knappen mens billettar til JordepleBuss lyt du kjøpa i menyen under. Her får du også reservert plass til gratiskonserten torsdag 27. juni med Longhorn og Hagle som arrangerast i samarbeid med Østfold Energi.

Gratiskonsert med
Hagle og Longhorn

Gratiskonsert med Hagle og Longhorn

Kjøp billettar til Jordeplebuss her:

Tusen takk til våre støttespelarar:

Tusen takk til våre støttespelarar:

Tusen takk til våre støttespelarar: