Kontakt Oss

Generelt

post@jordeplerock.no


Postadresse:
Jordeplerock v/Stian Vatlestad
Hillegård 7
6887 Lærdal

Presse

Personar som vil vitje Jordeplerock i samband med oppdrag for presse, må kontakta pressekontakt minimum fire dagar før arrangementsstart for særskild akreditering. Alle slike førespurnader må sendast til maritha@jordeplerock.no.

Pressekontakt: 
Maritha Tønjum Skjerdal
maritha@jordeplerock.no

Booking

Alle henvendelse om opptreden på Jordeplerock 2022 rettast til booking - og artistansvarleg Aurora Lysne

Bookingansvarleg: 
Aurora Lysne
aurora@jordeplerock.no

Ansvarsområde og kontaktinformasjon

Stian Offerdal Vatlestad 
Festivalsjef og styreleiar
stian@jordeplerock.no
479 04 452

Stian Offerdal Vatlestad 
Festivalsjef og styreleiar
stian@jordeplerock.no
479 04 452

Maritha Tønjum Skjerdal
Ansvarleg for markedsføring og frivillige - tryggleik
maritha@jordeplerock.no
992 61 864

Maritha Tønjum Skjerdal
Ansvarleg for markedsføring og frivillige - tryggleik
maritha@jordeplerock.no
992 61 864

Aurora Hellandsjø Lysne
Artist- og bookingansvarlig
aurora@jordeplerock.no

Aurora Hellandsjø Lysne
Artist- og bookingansvarlig
aurora@jordeplerock.no

Synnøve Askeland
Ansvarleg for sponsorar og JordepleBuss
synnove@jordeplerock.no

Synnøve Askeland
Ansvarleg for sponsorar og JordepleBuss
synnove@jordeplerock.no

Knut Egil Solibakke Mo
Ansvarleg for tryggleik og JordepleCamp
knutegilmo@gmail.com

Knut Egil Solibakke Mo
Ansvarleg for tryggleik og JordepleCamp
knutegilmo@gmail.com

Helge Evensen Bjørkum
Ansvarleg for informasjon og sal
helge@jordeplerock.no

Helge Evensen Bjørkum
Ansvarleg for informasjon og sal
helge@jordeplerock.no

Gunn Beate Sjøthun
Ansvarleg for frivillige, kjøkken og kvalitet
gunn_beates@hotmail.com

Gunn Beate Sjøthun
Ansvarleg for frivillige, kjøkken og kvalitet
gunn_beates@hotmail.com

Eirik Foss Bolstad
Ansvarleg for infrastruktur og teknisk
eirik@sognelektro.no

Eirik Foss Bolstad
Ansvarleg for infrastruktur og teknisk
eirik@sognelektro.no

Kjøp Billett

Billettar er ute for salg no. Me forventar at Jordeplerock 2024 blir utsolgt og det er derfor lurt å kjøpe billett tidleg.

Tusen takk til våre støttespelarar: