Under utvikling - Oppdatert 23. mai 2024

Designmanual

Logo

Jordeplerock har to forskjellige logoar. Ein vertikaldelt logo som er hovudlogoen og som skal brukast der ein kan, og ein lang horisontal logo som blir brukt på plassar den vertikale logoen ikkje heilt strekk til, slik som i menyen på denne nettsida.

Last ned logofiler her

Fargar

Mørk Lilla

#281845

C:96 M:100 Y:36 K:41

Pantone 2695 C

Lilla

#673FB1

C:76 M:81 Y:0 K:0

Pantone 266 C

Lys Lilla

#9DA3DB

C:44 M:36 Y:0 K:0

Pantone 2716 C

Rosa

#FE87BD

C:0 M:64 Y:0 K:0

Pantone 211 C

Beige

#D3B38C

C:14 M:32 Y:51 K:3

Pantone 727 C

Lys Beige

#F5EEE5

C:4 M:8 Y:12 K:0

Kvit

#FFFFFF

C:0 M:0 Y:0 K:0

Typografi

Overskrifter

Parafina Black

Jordeplerock brukar Parafina Black til overskrifter større enn 24pt. Ved store titlar som fyller heile breidden kan store bokstavar bli brukt men ein bør halda seg til å bruke små der det lat seg gjere. Bruk alltid -0.2em eller tilsvarande px verdi bokstavavstand på overskrifter.


Jordeplerock brukar også Parafina Black til underoverskrifter med store bokstavar i små skriftstørrelser slik du ser heilt øverst i denna blokken. Her bør ein ha litt meir avstand mellom bokstavane so bruk +0.2 em eller tilsvarande.


Ta kontakt med maritha@jordeplerock.no for tilgang til Parafina Black

Underoverskrift og brødtekst

Satoshi

Satoshi

Satoshi

Jordeplerock brukar Satoshi til underoverskrifter og brødtekst. Hovudsaklig blir Satoshi Regular brukt med +1.5em linjeavstand. Satoshi SemiBold kan også brukast der det er nødvendig å skilje mellom overskrift og brødtekst. Ikkje bruk Satoshi SemiBold som brødtekst.


Last ned Satoshi her

Eksempel:

TITTEL

TITTEL

TITTEL

Overskrift 1

Overskrift 2

Overskrift 2

Overskrift 2

Overskrift 3

Overskrift 3

Overskrift 3

Overskrift 4

Overskrift 4

Overskrift 4

Overskrift 5

Overskrift 6

Brødtekst

Illustrasjonar

Jordeplerock brukar ei rekke illustrasjonar til ulike formål i den visuelle identiteten. Nokon illustrasjonar som jordeplet og blomane kan brukast overalt mens illustrasjonar av JordepleBuss og JordepleCamp bør brukast i samanhengar der det er relevant.

Alle illustrasjonar finn du i SVG format her

Spørsmål?

Alle spørsmål angåande bruk av profil kan rettast til:

hey@juho.no

Tusen takk til våre støttespelarar:

Tusen takk til våre støttespelarar:

Tusen takk til våre støttespelarar: