JordepleCamp

Kjem du langt ifrå og ynskjer å overnatta i Lærdal? Då er JordepleCAMP eit alternativ for deg!

JordepleCamp er Jordeplerock sitt eige campingtilbod - som vert arrangert på eit område i tilknytning til festivalen. Det er begrensa plassar på campen, og du lyt førehandstinga billett for å vera sikra plass. Billettar vert kjøpt på nett samstundes som du kjøper billett til festivalen.

Aldersgrense

Du må ha fylt 18 år for å koma inn på JordepleCamp.

Opningstider

JordepleCamp opnar torsdag 27. juni kl. 15:00. Du må forlata området seinast søndag 30. juni kl. 14:00.

Fasilitetar

JordepleCamp er utstyrt med følgjande fasilitetar:

  • Toalett.

  • Eit straumuttak pr. vogn/telt (ta med skøyteledning).

  • Tilgang til dusj innanfor rimeleg avstand.

  • Drikkevatn.

  • Avfallsdunkar.

  • Eige grillområde.

  • Servicekiosk.

  • Området har også vakter som ser til at gjestene har det bra.

Reglar

Det gjeld eige reglement for JordepleCamp.

Billettar

Du må ha gyldig billett for å koma inn på JordepleCamp. Inngang til JordepleCamp kan berre kjøpast saman med festivalpass. Det er ikkje mogleg å kjøpa inngang til campen separat. Det er difor viktig at du kjøper festivalpass med camp for å sikra deg inngang. Det må i tillegg kjøpast plass til vogn eller telt.

Prisar for JordepleCamp 2024

Du må ha gyldig billett for å koma inn på JordepleCamp. Inngang til JordepleCamp kan berre kjøpast saman med festivalpass. Det er ikkje mogleg å kjøpa inngang til campen separat. Det er difor viktig at du kjøper festivalpass med camp for å sikra deg inngang. Det må i tillegg kjøpast plass til vogn eller telt.


Helgepass med inngang til JordepleCamp

JordepleCamp plass til vogn

JordepleCamp plass til telt

Helgepass med inngang til JordepleCamp

JordepleCamp plass til vogn

JordepleCamp plass til telt

NOK 1645,-

NOK 800,-

NOK 500,-

1645,-

800,-

500,-

Vårt eige campingtilbod

JordepleCAMP vert arrangert av Foreninga Jordeplerock. Campen er ikkje tilknytt andre campingplassar i Lærdal.

Tusen takk til våre støttespelarar:

Tusen takk til våre støttespelarar:

Tusen takk til våre støttespelarar: