Få den ultimate festivalopplevinga – bu på JordepleCamp

20. desember 2023

Kjem du langvegs frå og ynskjer å overnatta i Lærdal? Eller rett og slett berre ynskjer å stupe ned i soveposen etter konsertslutt? Då er JordepleCamp eit sutalaust alternativ for deg!

JordepleCamp er Jordeplerock sitt eige campingtilbod - som vert arrangert på eit område i tilknytning til festivalen. I år opnar me campen torsdag 27. juni klokka 15.00. Det er begrensa plassar på campen, og du lyt førehandstinga billett for å vera sikra plass. Billettar vert kjøpt på nett samstundes som du kjøper billett til festivalen.

Tusen takk til våre støttespelarar:

Tusen takk til våre støttespelarar:

Tusen takk til våre støttespelarar: