Det krevst eit stort apparat for å arrangere ein vellukka festival med eit høgt kvalitativt nivå. Mange lokale verksemder støttar opp om Jordeplerock og er heilt vesentlege for arrangementet. Her ser du våre samarbeidspartnerar.